II LO w Głogowie

Historia budynku

W XIX w. na obszarze diecezji wrocławskiej funkcjonowało kilka kolegiów dla młodzieży chcącej uzyskać wykształcenie gimnazjalne, będące przepustką do odbycia studiów teologicznych. W miastach, gdzie istniały gimnazja, powstawały bursy dla chłopców zwane konwiktami (Knabenkonvikt).

W Głogowie już od 2. połowy XVII w. istniało gimnazjum katolickie, a od 1708 r. działało drugie – protestanckie. W związku z tym zrodził się pomysł zwiększenia powołań kapłańskich poprzez założenie przy Gimnazjum Katolickim w Głogowie konwiktu dla uczącej się młodzieży.

Konwikt w założeniu władz kościelnych utworzono z myślą o zdolnej, lecz ubogiej młodzieży z Dolnego Śląska oraz rejonu pomorsko-brandeburskiego. W mieście funkcjonowała już jedna bursa w budynku dawnej poczty (od 1892 r.), usytuowana na styku Breslauer Straße (dzisiejsza ul. Powstańców) i Rynku. Obiekt był jednak zbyt mały (mieścił 50 – 60 uczniów). Ponadto mieszkańcy starszego konwiktu niekoniecznie wybierali gimnazjum katolickie jako kolejny etap nauki.

Nowy konwikt powstał przy Promenadestrasse 15 (obecnie ul. Daszyńskiego) w marcu 1906 r. Był przeznaczony dla 100 – 110 uczniów, posiadał dwa piętra i liczył 100 pokoi sypialnych, ponadto: refektarz, szatnię dla uczniów, bibliotekę z czytelnią, kaplicę oraz pomieszczenia gospodarcze. Budynek zaopatrzono w centralne ogrzewanie
i instalację elektryczną. Do konwiktu przylegał duży ogród oraz plac rekreacyjny.

W okresie II wojny światowej – od 4.07.1941 do 7.02.1945 r. obiekt pełnił funkcję szpitala wojskowego. W marcu budynek spłonął. Po wojnie gmach wyremontowano. W ramach PRL-owskiej akcji „tysiąca szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” powstała w nim Szkoła Podstawowa nr 3. Nazwę szkół „tysiąclecia” powiązano z obchodzonymi oficjalnie uroczystościami 1000-lecia Państwa Polskiego, przypadającymi na rok 1966.

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika swoją działalność w budynku rozpoczęło 1 września 1988 r.  W 1998 r. na szkolnym dachu powstało obserwatorium astronomiczne. Jest ono jedynym szkolnym obserwatorium nie tylko na Dolnym Śląsku, ale w całej południowo-zachodniej  Polsce.  Wiosną 2020 r. przy szkole pojawiły się urządzenia doświadczeń fizycznych, a obserwatorium otrzymało nowoczesny teleskop. W przyszłości pojawić się mają kolejne elementy naukowej infrastruktury.

źródło i zdjęcia: polska.org, obserwatorium.lo2.pl, glogow.pl, www.wroclaw.dolny.slask.pl
tekst: W. Najgebauer