Powszechny Spis Rolny – nabór na rachmistrza

Od 15 czerwca do 8 lipca potrwa nabór na rachmistrza spisowego
DGL News

Spis rolny będzie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Informacje dotyczące spisu rolnego znajdują się na stronie BIP-u Urzędu Miejskiego w Głogowie w zakładce SPIS ROLNY 2020

Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

•        osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);

•        osób prawnych;

•        jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

•        Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;

•        odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,

•        odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

Źródło: https://rolny.spis.gov.pl/