Podziękowali wolontariuszom

Rozwozili ciepłe posiłki samotnym, starszym osobom

Zastępca Prezydenta Głogowa Wojciech Borecki oraz Dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ks. Stanisław Podfigórny spotkali się z wolontariuszami, aby podziękować im za rozwożenie ciepłego posiłku do samotnych, starszych osób z Głogowa.

Przypomnijmy, że wspólna akcja Gminy Miejskiej Głogów i Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej rozpoczęła się 4 maja. Posiłki były rozwożone w poniedziałki, środy i piątki. Przygotowywały je panie z Kuchni św. Alberta przy kościele NMP na os. Kopernik.

Duże zainteresowanie pomocą spowodowało, że Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz oraz Dyrektor Caritas ks. Stanisław Podfigórny podjęli decyzję o kontynuowaniu akcji do końca sierpnia 2020 roku.

W akcję włączył się Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba, który oddelegował do pomocy w rozwożeniu ciepłych posiłków Ochotniczą Straż Pożarną ze Smardzowa.

Podziękowania skierowane były do wszystkich, którzy przyczynili się do czynienia dobra w naszym mieście:
✔ Klub Kibiców Niepełnosprawnych Chrobry Głogów,
✔ Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Usamodzielniania Dom w Głogowie,
✔ Głogów Night Racing,
✔ OSP Smardzów,
✔ TAXI IDEAL,
✔ Wojsko Obrony Terytorialnej,
✔ Ochotnicza Straż Pożarna z Głogowa,
✔ VW Polkowice,
✔ Ochotnicza Straż Pożarna Oddział Ratownictwa Wodnego Głogów,
✔ kucharki: Pani Eugenia, Lucyna i Ula,
✔ mieszkańcy Głogowa.

tekst i zdjęcia: K. Fryczyński