Pakiet Pomocowy Banku Gospodarstwa Krajowego

#WspierajmySię! BGK, jako państwowy bank rozwoju, aktywnie włączył się w pomoc dla przedsiębiorców.
DGL News