Dziś święto Pracownika Komunalnego

Wszystkim pracownikom komunalnym składamy najlepsze życzenia!
pracownik-komunalny-PWiK-Głogów

19 maja obchodzony jest Dzień Pracownika Komunalnego.

Pracownicy Komunalni codziennie zaspakajają podstawowe potrzeby społeczności. Odpowiadają za dostawę wody, odbiór ścieków, gospodarowanie odpadami. W tym gronie jest także załoga PWiK w Głogowie. 

Nasi pracownicy dbają, żeby woda była w kranach głogowian przez 24 godziny na dobę. Również  przez całą dobę odbieramy ścieki.  Wiemy jak dużym problemem jest brak wody, dlatego w tych trudnych czasach pandemii koronawirusa pracownicy PWiK w Głogowie przez cały czas pracują dla mieszkańców. Bardzo dziękuję pracownikom spółki za zaangażowanie i sumienne wypełnianie swoich obowiązków – mówi Andrzej Krzemień, Prezes Zarządu PWiK w Głogowie. 

Źródło: PWiK w Głogowie.