Zdrój uliczny stanie na Starówce

Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
DGL News

Uliczny zdrój stanie w miejscu dawnej fontanny Routera, na placu Umińskiego. Zadanie zostało zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego i będzie zrealizowane w tym roku. Prace ruszą w momencie wydania zgody na roboty budowlane przez konserwatora zabytków.

Teren odbudowy zdroju i jego bezpośrednie sąsiedztwo będzie odtworzony w sposób jak miało to miejsce przed II wojną światową. Na terenie oprócz zdroju znajdzie się także studnia i zbudowane zostanie odwodnienie. Na planowanym zdroju na razie nie będzie figur, które pierwotnie stały na fontannie, ponieważ koszt ich odtworzenia przekraczał regulaminową kwotę przeznaczoną na projekt obywatelski. Koszt tego zadania to blisko 129 tysięcy złotych.

Historia pomnika (tekst: Wiesław Maciuszczak)

7 listopada 1911, na skraju Placu Wilhelma (dziś plac Jana N. Umińskiego),, odbyła się uroczystość z udziałem wielu dorosłych i dzieci. Naprzeciw czerwieniejącej na drugim końcu placu królewskiej poczty stanęła fontanna – pomnik. Przedstawiała bohatera popularnej powieści Fritza Reutera Ut mine Stromtid (Kiedy byłem rolnikiem) – wujka Brässig z bliźniaczkami Linning i Minning.  Odsłonięty monument z jednej strony był zdrojem publicznym umieszczonym w estetycznym postumencie, a z drugiej pamiątkową ilustracją twórczości bohatera. Popularnie mieszkańcy nazywali to miejsce źródełkiem Reutera.

Pomnik przetrwał w ruinach II wojnę światową i zniknął dopiero podczas rozbiórki Starego Miasta w końcu lat 50. Obrazę bowiem budził nie on a nieopodal stojący pomnik cesarski. Ale jednak Fontanna została rozebrana.

Fot.Wiesław Maciuszczak, M.Dytwińska-Gawrońska,