Webinarium dla nauczycieli

Spotkanie z nauczycielami organizuje Centrum Pomocy Dzieciom
webinarium-szansa-Głogów-7.05.2020-grafika-w800-h600

Centrum Pomocy Dzieciom zaprasza nauczycieli i nauczycielki szkół i przedszkoli na webinarium, które odbędzie się 7 maja o godz. 15:30!

Rejestracja na stronie TUTAJ

Z chwilą wprowadzenia nauczania zdalnego, dzieci straciły bezpośredni kontakt z nauczycielami, pedagogami, swoimi rówieśnikami oraz innymi osobami, które mogłyby być wsparciem dla dziecka w jego trudnej sytuacji.
Izolacja i brak kontaktów z innymi osobami sprzyjają nasilaniu się aktów przemocy domowej, co potwierdzają dane statystyczne z innych krajów. W Polsce dowodem na to, że wiele dzieci przeżywa tragedię w swoim domu jest zwiększona liczba zgłoszeń do telefonów zaufania.
W sytuacji pandemii nie funkcjonują instytucje pomocowe, które pomagają dzieciom w sytuacjach kryzysu, większość kontaktów dziecka ze środowiskiem odbywa się zdalnie, bądź takich kontaktów nie ma w ogóle.

Czy praca zdalna wyklucza pomaganie dziecku, które doznaje przemocy, które przebywa 24/7 w domu ze sprawcą przemocy? Jak rozmawiać z dzieckiem, które wstydzi się albo boi się powiedzieć o tym, co dzieje się w domu? Jak można pomóc?
Psychoterapeuci z Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie, które zajmuje się pomocą dzieciom krzywdzonym, postarają się odpowiedzieć na te pytania. Opowiedzą o tym, w jaki sposób nauczyciele, często będący jedynymi osobami do kontaktu z dzieckiem mogą mu pomóc w jego trudnej sytuacji. Odpowiedzą też na pytania dotyczące możliwości interwencji.

Ze względu na możliwości techniczne liczba miejsc jest ograniczona.
Webinarium jest organizowane przy współpracy Wydziału Edukacji. Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Głogowie.

Tekst i grafika: Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie.