Wojska Obrony Terytorialnej w Głogowie

Przeczytajcie jakie zadania wypełniała WOT
w Głogowie

Rozmawiamy z kapitan Renatą Mycio, oficerem prasowym 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Są to m.in. żołnierze, którzy są mieszkańcami Głogowa. Obecnie są to siły adekwatne do zapotrzebowania, czyli 6 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Jeśli będzie potrzeba dodatkowego wzmocnienia dowódca wydzieli dodatkowe siły i środki – mówi kpt. Renata Mycio.

Co należy do głównych zadań żołnierzy?

To głównie wspieranie policjantów w wykonywaniu ich czynności, czyli wspieramy policjantów w patrolowaniu miejsc objętych kwarantanną. Sprawdzamy osoby, które w wyznaczonych przez siebie miejscach są na kwarantannie. Pytamy także mieszkańców czy nie potrzebują pomocy – mówi rzeczniczka.

Jak długo żołnierze WOT będą w Głogowie?

Jesteśmy tu na wniosek Komendanta Policji i będziemy tak długo, jak długo będzie wymagała tego sytuacja. Prosimy mieszkańców o stosowanie się do wytycznych, by nie opuszczali swoich mieszkań, gdy są na kwarantannie. Szczególnie prosimy seniorów – by pozostali w domach, by korzystali z pomocy rodziny, sąsiadów czy wolontariuszy – mówi kpt. Renata Mycio.

Gmina Miejska Głogów zabezpiecza wyżywienie dla żołnierzy i wyposaża ich w sprzęt ochrony osobistej.