Rekrutacja do szkół podstawowych

Rekrutacja elektroniczna została przedłużona do 15 kwietnia!
DGL News

Informujemy, że rekrutacja do publicznych szkół podstawowych (rekrutacja elektroniczna moduł Elemento) zostaje przedłużona.

Przyjmowanie wniosków: od 2 marca od godz. 9.00 do 15 kwietnia do godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków: od 2 marca od godz. 9.00 do 17 kwietnia do godz. 15.00

Zmianie ulegają również zasady składania wniosków rekrutacyjnych!

Ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, nie ma możliwości osobistego złożenia wniosku w placówce pierwszego wyboru. Wniosek w formacie pdf lub zdjęcia wniosku można przesłać drogą elektroniczną (e-mail), do szkoły podstawowej pierwszego wyboru zgodnie z zamieszczoną listą adresów e-mail (wniosek można wysłać tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru):

1. Szkoła Podstawowa nr 2 – sekretariat@sp2glogow.pl

2. Szkoła Podstawowa nr 3 – sp3@www.glogow.pl

3. Szkoła Podstawowa nr 6 – sp6@www.glogow.pl

4. Szkoła Podstawowa nr 7 – sp7sek@interia.pl

5. Szkoła Podstawowa nr 8 – sp8@www.glogow.pl

6. Szkoła Podstawowa nr 9 – sp9@www.glogow.pl

7. Szkoła Podstawowa nr 10 – sp10@www.glogow.pl

8. Szkoła Podstawowa nr 11 – sekretariat@sp11.glogow.pl

9. Szkoła Podstawowa nr 12 – sp12@www.glogow.pl

10. Szkoła Podstawowa nr 13 – sp13@glogow.um.gov.pl

11. Szkoła Podstawowa nr 14 – sp14_2@demetria.glogow.um.gov.pl

Wniosek Rekrutacyjny rodzic może wysłać drogą elektroniczną tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru.

Dyrektor „szkoły pierwszego wyboru” lub osoba przez Niego upoważniona, przed zatwierdzeniem Państwa podania w systemie elektronicznym, może poprosić poprzez e-mail lub telefon o przesłanie skanów dokumentów w celu weryfikacji danych zapisanych we „Wniosku Rekrutacyjnym”.

Dyrektor szkoły w terminie późniejszym zwróci się do rodziców dzieci przyjętych o uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej w postaci oryginału Wniosku Rekrutacyjnego.

Rodzic ma obowiązek przechować oryginał wypełnionego elektronicznie, wydrukowanego i podpisanego Wniosku (tego samego, który zostanie przesłany do placówki drogą elektroniczną) do momentu wezwania do uzupełnienia przez Dyrektora placówki.