Komunikat w sprawie odbierania odpadów komunalnych

Usługi związane z odbieraniem odpadów są prowadzone tak jak do tej pory – nie wprowadzono żadnych ograniczeń.
DGL News

W celu uniknięcia kontaktu załóg śmieciarek na terenie bazy, pracownicy poszczególnych pojazdów mają przesunięty czas pracy. W związku z tym odbiór odpadów komunalnych będzie się odbywał od godziny 6.00 do 22.00

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zarówno przy ulicy Transportowej jak i przy Przemysłowej 7A) funkcjonują normalnie, w godzinach 10.00 do 18.00 w dni powszednie oraz od 8.00 do 16.00 w soboty. Na terenie PSZOK-ów obowiązują ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa (szczególnie unikanie kontaktu pomiędzy mieszkańcami).

Uruchomiona została wiosenna akcja „wystawka” – operator systemu będzie odbierał odpady gabarytowe. Harmonogram wywozu odpadów został dostarczony właścicielom nieruchomości (w zabudowie jednorodzinnej) i zarządcom (w zabudowie wielorodzinnej), jest również zamieszczony na stronie czystyglogow.pl.

Trwa zgodny z harmonogramem odbiór odpadów zebranych selektywnie w zabudowie jednorodzinnej. Z uwagi na rozpoczęcie prac sezonowych znacząco wzrasta ilość wytworzonych odpadów zielonych i bio. Odpady te są odbierane WYŁĄCZNIE w workach systemowych (przekazywanych przez operatora). Jeśli na nieruchomości zostanie wytworzona większa ilość odpadów, których nie da się umieścić w workach systemowych (brązowych) NALEŻY je dostarczyć nieodpłatnie do PSZOK-ów.

Źródło: GPK-SUEZ Głogów.