Wsparcie dla przedsiębiorców

Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz:
nie zostawię przedsiębiorców bez pomocy
DGL News

Głogowscy przedsiębiorcy, których działalność została dotknięta ograniczeniami związanymi z ogłoszeniem na obszarze całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, mogą ubiegać się o pomoc:

  • 📌 odroczenie terminu płatności podatków i opłat lokalnych
  • 📌 rozłożenie zaległości na raty
  • 📌 umorzenie odsetek
  • 📌 ulgi w czynszach, gdy lokal należy do zasobów miejskich
  • 📌 ulgi w opłatach za dzierżawę pawilonów handlowych

📌 📌 📌 W uzasadnionych przypadkach – umorzenie podatku od nieruchomości i środków transportu za czas epidemii.

Każdy wniosek od przedsiębiorcy będzie rozpatrywany indywidualnie zgodnie z Ustawą Ordynacja Podatkowa i z uwzględnieniem zasad przyznawania pomocy publicznej.

Od dłuższego czasu informuję, że nie zostawię przedsiębiorców samych, bez pomocy, choć liczę z tym, że budżet Głogowa, tak jak innych samorządów, mocno ucierpi z powodu epidemii. Cały czas czekamy także na rządowy pakiet wsparcia dla samorządów – mówi Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

📌 Przedsiębiorcy prowadzący działalność w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Głogów, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, po odwołaniu stanu epidemii, będą mogli ubiegać się o umorzenie części lub całości należności z tytułu czynszu najmu.

2020-03-25 plakat Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz informuje - Na jakie wsparcie mogą liczyć głogowscy przedsiębiorcy

Grafika: Katarzyna Brzezińska