Rekrutacja do przeszkoli publicznych przedłużona

Podajemy terminy i adresy mailowe przedszkoli
DGL News

Informujemy, że rekrutacja do przedszkoli publicznych (rekrutacja elektroniczna moduł Formico) zostaje przedłużona.

⏰ Przyjmowanie wniosków: do 10 kwietnia do godz. 15.00

⏰ Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków: od 2 marca od godz. 9:00 do
16 kwietnia do godz. 15:00.

📌 Zmianie ulegają również zasady składania wniosków rekrutacyjnych !!!

Ze względu na wprowadzony stan epidemii, nie ma możliwości osobistego złożenia wniosku w placówce pierwszego wyboru. Wniosek w formacie pdf lub zdjęcia wniosku można przesłać drogą elektroniczną do przedszkola pierwszego wyboru zgodnie z zamieszczoną listą adresów e-mail (wniosek można wysłać tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru):

 • 📧 Przedszkole Publiczne nr 1 – dyrektor@pp1.glogow.pl
 • 📧 Przedszkole Publiczne nr 2 – pp2@www.glogow.pl
 • 📧 Przedszkole Publiczne nr 3 – pp3@www.glogow.pl
 • 📧 Przedszkole Publiczne nr 5 – pp5@www.glogow.pl
 • 📧 Przedszkole Publiczne nr 6 – pp6@www.glogow.pl
 • 📧 Przedszkole Publiczne nr 7 – pp7@www.glogow.pl
 • 📧 Przedszkole Publiczne nr 9 – pp9@www.glogow.pl
 • 📧 Przedszkole Publiczne nr 10 – pp10@www.glogow.pl
 • 📧 Przedszkole Publiczne nr 15 – dyrektor@pp15.glogow.pl
 • 📧 Przedszkole Publiczne nr 17 – dyrektor@pp17.glogow.pl
 • 📧 Przedszkole Publiczne nr 19 – bajka@przedszkole19.glogow.pl
 • 📧 Przedszkole Publiczne nr 20 – dyrektor@pp20.glogow.pl
 • 📧 Przedszkole Publiczne nr 21 – dyrektor@pp21.glogow.pl
 • 📧 Szkoła Podstawowa nr 13 – sekretariat@sp13.glogow.pl

📌 Wniosek Rekrutacyjny rodzic może wysłać drogą elektroniczną tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru.

Dyrektor „przedszkola pierwszego wyboru” lub osoba przez niego upoważniona, przed zatwierdzeniem Państwa podania w systemie elektronicznym, może poprosić poprzez e-mail lub telefon o przesłanie skanów dokumentów w celu weryfikacji danych zapisanych we „Wniosku Rekrutacyjnym”.

Dyrektor przedszkola w terminie późniejszym zwróci się do rodziców dzieci przyjętych o uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej w postaci oryginału Wniosku Rekrutacyjnego.

Rodzic ma obowiązek przechować oryginał wypełnionego elektronicznie, wydrukowanego i podpisanego wniosku (tego samego, który zostanie przesłany do placówki drogą elektroniczną) do momentu wezwania do uzupełnienia przez dyrektora placówki.

Zdjęcie: Marta Dytwińska-Gawrońska