Boiska przyszkolne zamknięte

Nie można korzystać z terenów przy szkołach
i przedszkolach
DGL News

Dolnośląski Kurator Oświaty wydał zakaz wstępu na teren szkół, przeszkoli osobom nie będącym pracownikami tych placówek. W szczególności zakaz dotyczy terenów sportowych.