Przypominamy o zmianach w pracy Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski pracuje codziennie od 7:30 do 15:30.
DGL News

Biuro Obsługi Mieszkańca: ze względu na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy o nieprzychodzenie do Urzędu Miejskiego po odbiór korespondencji awizowanej. Powyższa korespondencja zostanie dostarczona pocztą.

Informacje w tej sprawie pod numerem telefonów:

tel. 76 72 65 400

tel. 76 72 65 563

Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych: do odwołania odbiór dowodu osobistego tylko w pilnych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Tel. 76 72 65 506

Tel. 76 72 65 507

Tel. 76 72 65 508

Urząd Stanu Cywilnego wykonuje na bieżąco rejestrację zgonów i sporządza akty zgonu,

tel. 76 72 65 602

Przy zgłaszaniu urodzenia zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu wyznaczenia daty i godziny rejestracji.

tel. 76 72 65 603.

Zawieranie małżeństw odbędzie się w ustalonych terminach. W ceremonii ślubnej uczestniczyć mogą wyłącznie osoby zawierające małżeństwo i świadkowie. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr

tel. 76 72 65 600 /601

W pozostałych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty e-mail: usc@glogow.um.gov.pl

Ważne telefony:

odpisy aktów urodzeń, małżeństw, zgonów – 76 72 65 602.

Podania można składać jak dotychczas drogą pocztową oraz za pośrednictwem platformy  e-PUAP.

UWAGA! Urząd Miejski pracuje codziennie od 7:30 do 15:30.