Szansa utworzyła telefon interwencyjny

Zadzwoń w sytuacji wymagającej nagłej pomocy psychologicznej, prawnej lub pedagogicznej dla dzieci.
DGL News