Ograniczmy wizyty osobiste w ratuszu!

Wiele spraw urzędowych można zrealizować bez konieczności wychodzenia z domu.
DGL News

Mieszkańcy, którzy mają do załatwienia sprawy w urzędzie miasta, mogą zrobić to za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z urzędnikami (wykaz numerów telefonów), którzy pomogą ustalić, jakie sprawy można załatwić zdalnie. Informacje również można uzyskać, pisząc na adres mailowy: urzad@glogow.um.gov.pl.

Kontakt z urzędem jest także możliwy przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Pełną listę spraw można znaleźć w katalogu usług Urzędu Miejskiego w Głogowie.

Usługi, które można zrealizować online za pomocą profilu zaufanego:
uzyskaj dowód osobisty,
zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące,
zgłoś urodzenie dziecka,
uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu).

Rekrutacja do żłobków, przedszkoli i szkół odbywają się również internetowo:
żłobki,
przedszkola, szkoły.

Zamiast dokonywać wpłat w kasie zrób przelew!

Rachunek Dochodów Urzędu Miejskiego w Głogowie: 60 2030 0045 1110 0000 0192 9810

Na rachunek dochodów Urzędu Miejskiego dokonuje się wpłat z tytułu:
• podatku od nieruchomości (osoby prawne),
• podatek od środków transportów,
• podatek rolny,
• podatek leśny,
• opłata od posiadania psów,
• opłata skarbowa,
• opłata targowa,
• opłata za pełnomocnictwo,
• opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
• opłaty inne (np. administracyjna, adiacencka, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, z tytułu renty planistycznej, z tytułu dzierżawy gruntów, z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, pozostałe opłaty).

Rachunek Strefy Płatnego Parkowania: 73 2030 0045 1110 0000 0192 9770

Rachunek depozytowy: 65 2030 0045 1110 0000 0192 9720

Rachunek bieżący budżetu: 31 2030 0045 1110 0000 0192 1990

Opłata paszportowa: 41 1010 1674 0005 9222 3100 0000
DUW we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
tytułem: opłata paszportowa, imię nazwisko osoby ubiegającej się o paszport + kwota

W przypadku przelewów dokonywanych z zagranicy należy podać dane:
Gmina Miejska Głogów ul. Rynek 10, 67-200 Głogów
nazwę Banku: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
adres Banku: ul. Kasprzaka 10/16,   01-211 Warszawa
SWIFT: PPABPLPKXXX,
numer rachunku bankowego IBAN – wpisujemy bez spacji i poprzedzamy
skrótem PL (np. PL60203000451110000001929810).

Zanim przyjdziesz do urzędu zadzwoń i sprawdź, czy Twoją sprawę można załatwić internetowo, telefonicznie lub korespondencyjnie!