Akcja wydobycia niewybuchu zakończona

Dziękujemy wszystkim służbom, które uczestniczyły w akcji!

Zakończona została akcja wydobycia niewybuchu znalezionego podczas prac związanych z budową TBS-u przy ul. Sowińskiego.

-Znaleziony niewybuch to artyleryjski pocisk burzący 203 mm, ważący 149 kg w tym 40 kg to ładunek wybuchowy – informuje Karol Skowroński, Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego.

W sumie ewakuowano ponad 540 osób. Dziękujemy wszystkim służbom uczestniczącym w akcji.

fot. Kacper Chudzik.