Informacja dla użytkowników wieczystych

31 marca upływa termin płatności należności za wieczyste użytkowanie. W celu ograniczenia do minimum wizyt w miejscach publicznych prosimy o dokonanie wpłat przez internet.
DGL News

Urząd Miejski przypomina, że 31 marca 2020 r. upływa termin płatności należności za wieczyste użytkowanie oraz przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności za rok 2020.


Wpłaty można dokonać:

– na rachunek bankowy:

Gmina Miejska Głogów nr 60 2030 0045 1110 0000 0192 9810

– w kasach Urzędu Miejskiego

poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 14:30 (Urząd Miejski Rynek 10 pokój nr 18; ZGM ul. Poczdamska 1 pokój nr 4).

W związku z decyzjami podjętymi w całym kraju w celu ograniczenia do minimum wizyt w miejscach publicznych prosimy o dokonanie wpłat przez internet.