O „Piaście” Andreasa Gryphiusa

Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie zaprasza na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
DGL News

Podczas lutowego spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Głogowie uczestnicy rozmawiać będą o sztuce „Piast” Andreasa Gryphiusa, która niedawno prezentowana była na deskach głogowskiego teatru. Spotkanie odbędzie się 19 lutego o godz. 16.00 w bibliotece przy ul. Jedności Robotniczej 15. Wstęp wolny.

Andreas Gryphius (1616-1664) był największym poetą i dramaturgiem obszaru językowego epoki baroku. Interesował się kultura i historią Polski, czego wyrazem stał się dramat „Piast”. Jak czytamy w opisie wydawcy pierwszej w Polsce kompletnej edycji krytycznej dramatu: Utwór, oparty na kanwie legendy dynastycznej Piastów, miał być dla Ślązaków, uciskanych przez Habsburgów po wojnie trzydziestoletniej (1618-1648), dowodem dawności tradycji piastowskiej na ziemiach nadodrzańskich, świadectwem przywiązania ludności Śląska do wymierającej już dynastii Piastów, a także, aluzyjnie, przestrogą przed absolutyzmem cesarstwa austriackiego. Uniwersalne przesłanie sztuki wiara w Bożą sprawiedliwość na ziemi, krytyka despotyzmu, pochwała gościnności i skromności zostało ukazane w atrakcyjnej formie śpiewogry, gdzie harmonijnie współistnieją cudowność i groza, patos i komizm. Autorem przekładu jest Marcin Błaszkowski, tekst opracował Dariusz Chemperek.

źródło: Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Głogowie