Wsparcie na zabytki

550 tys. złotych na głogowskie zabytki

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni będą procedować uchwałę o dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Głogowa.

Wpłynęły 3 wnioski o udzielenie takiej dotacji i wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

  • Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca (os. Brzostów) – na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego w kościele. Kwota proponowanej dotacji to  50.000 złotych.
  • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Kolegiata – na remont ściany zachodniej kościoła oraz pomieszczeń nad Kaplicą Mariacką i Zakrystią – 300.000 złotych
  • Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja – na wykonanie naprawy i remontu elewacji wież kościoła p.w. Bożego Ciała – 200.000 złotych

Łączna kwota dotacji celowych wynosi 550.000 zł brutto

Sesja odbędzie się 5 lutego o godz. 15:30. Transmisja

Zdjęcia: Studio Siwek