Szkoła wojenna

O historii Głogowskiej Królewskiej Szkoły Wojennej.

Przez wiele dziesięcioleci pruski Głogów był istotnym centrum wojskowym. Militarny rozwój wiązał się nie tylko z powoływaniem do wojskowej służby kolejnych poborowych, ale wymuszał kształcenie coraz to nowych kadr oficerskich. Na początku XIX w. zaczęły powstawać pierwsze szkoły wojenne (Kriegsschulen) w Berlinie, Wrocławiu i Królewcu. W ramach kolejnych reorganizacji również w innych miastach tworzone były szkoły dywizyjne, by ostatecznie przyjąć nazwę szkół wojennych.

Po roku 1850 w Niemczech powstało 10 takich placówek, w tym jedna w Erfurcie. I to właśnie ta szkoła w 1885 r. została przeniesiona do Głogowa. Ciekawa jest teoria, dlaczego akurat Głogów? Autor książki „Twierdza Głogów. Garnizon i ludzie 1630-2009” Wiesław Maciuszczak sugeruje, że nasze miasto stało się swoistą bazą zsyłkową, do której trafiali zasłużeni, ale niewygodni oficerowie z Berlina.

Głogowska Królewska Szkoła Wojenna powstała w nowej dzielnicy zwanej Neustadt lub Wilhemstadt, w części przynależnej do wojska. Kompleks zbudowano pomiędzy ulicami Friedrichstrasse (dziś Piotra Skargi), Polnischestrasse (dziś ul. Polską), dawnym cmentarzem katolickim od strony wschodniej, a od północnej zamykały go tory kolejowe. Do szkoły należały: budynek główny, stajnie dla koni, ujeżdżalnie, sale gimnastyczna i szermierki, pomieszczenia dla armat oraz budynek sanitarny. Główny gmach miał 84 m długości i 26 m wysokości. Szkoła posiadała własną studnię artezyjską głębokości 123 m.

Po pierwszej wojnie światowej, w wyniku Traktatu Wersalskiego, placówka przestała istnieć, a budynki włączone zostały do kompleksu koszarowego saperów. Co ciekawe, w 1945 r., główny gmach został jedynie uszkodzony, ale tuż po wojnie został szybko rozebrany. Czy dlatego, że cegły były potrzebne do odbudowy stolicy? Po dawnym kompleksie praktycznie nie ma już śladu. Zachował się jedynie budynek dawnej ujeżdżalni, który obecnie administrowany jest przez Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych. Z kolei w pobliżu nieistniejącej szkoły znajdują się warsztaty Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej.

FOTO: muzeum w Głogowie, Fundacja Kultury Śląska w Wusburgu, Fotopolska, K. Zawicki

Źródło: Centrum Informacji Turystycznej.