Umowa z wykonawcą fontanny rozwiązana

Po inwentaryzacji będzie wiadomo ile wyniosą kary umowne.

Z uwagi na brak możliwości zrealizowania zadania 9 stycznia 2020 roku Gmina Miejska Głogów rozwiązała umowę z wykonawcą fontanny w Parku Słowiańskim firmą Gutkowski.

Przed nami inwentaryzacja prac i materiałów zgromadzonych na terenie budowy. Do końca stycznia chcemy przeprowadzić tę inwentaryzację. Po czym rozpiszemy przetarg i wyłonimy wykonawcę lub wykonawców by zadanie dokończyć. Mówiliśmy o tym od wielu miesięcy, że dopóki wykonawca będzie wykazywał potencjał dokończenia inwestycji – będzie prace realizował. Chcemy wykorzystać czas zimowy i reżim technologiczny wynikający z niskich temperatur na wyłonienie nowego lub nowych wykonawców. Z uwagi na zimę dotychczasowa firma także prac nie mogła by kontynuować – mówi Piotr Poznański, zastępca prezydenta Głogowa.

Podczas spotkania z firmą Gutkowski podpisano porozumienie o przekazaniu niezbędnych materiałów, które do tego czasu nie zostały wykorzystane, jak granit czy dysze do fontanny. Materiały te zostaną wykorzystane do ukończenia inwestycji.

Do zrealizowania zostały prace wykończeniowe związane z granitem oraz instalacja dysz. Wartość tych prac zostanie także wyceniona po inwentaryzacji. Rozliczenie z byłym wykonawcą zostanie skompensowane z karami umownymi. To także będzie wiadome po inwentaryzacji – mówi Piotr Poznański, zastępca prezydenta.

Zdjęcia: Katarzyna Brzezińska