Przebudowa chodnika zbliża się ku końcowi

Na ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego układana jest już czerwona masa bitumiczna.
DGL News

Remont chodnika przy ulicy Kazimierza Wielkiego dobiega końca. Czerwona masa bitumiczna układana już jest na ścieżce rowerowej. Przypomnijmy, że będzie to najdłuższa asfaltowa ścieżka rowerowa.

Nowy chodnik powstanie na długości ponad 1,4 km: od Ronda Orląt Lwowskich aż do skrzyżowania z ulicą Wita Stwosza.

Koszt zadania to blisko 1 mln 128 tysięcy złotych. Prace idą zgodnie z planem i mają się zakończyć jeszcze w tym roku.

Budowa chodnika to wspólna inwestycja Gminy Miejskiej Głogów i Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.

Zdj.M. Dytwińska-Gawrońska.