APN Chrobry ze Złotym Certyfikatem PZPN

Wyróżnienie dla Chrobrego za szkolenie dzieci
i młodzieży
DGL News

Chrobry Głogów ze swoją Akademią Piłki Nożnej otrzymał Złoty Certyfikat PZPN. Jest jedną ze 117 szkółek piłkarskich z terenu całej Polski, której przyznano takie wyróżnienie dotyczące jakości szkolenia dzieci i młodzieży w kategoriach od U-6 do U-13.

W ostatnich tygodniach trwała procedura weryfikacji ponad 1000 szkółek z całej Polski. Aby otrzymać odznaczenie złote, srebrne lub brązowe musiały spełnić szereg kryteriów dotyczących wdrożonego programu szkolenia, infrastruktury czy liczebności trenerów przypadających na zawodnika. Chrobry został w ten sposób pozytywnie zweryfikowany, a na podstawie realizacji wytycznych PZPN zdecydował się przyznać mu Złoty Certyfikat z terminem ważności do czerwca 2021 roku.

– Cieszymy się z tego wyróżnienia. Obecność w takim gronie jest dla nas zaszczytem, ale zdajemy sobie sprawę z naszych braków i dalszej pracy, którą należy wykonać. Cerytifikat do tego obliguje i wymusza rozwój. Jest przyznany czasowo, a nam zależy na jego utrzymaniu – mówi koordynator Akademii Piłki Nożnej Grzegorz Nowak. – W związku z przystąpieniem do programu musieliśmy dokonać kilku korekt, ale w kierunku rozwoju pracowaliśmy cały czas. Przez ostatnie cztery lata trochę rzeczy pozmienialiśmy. Pracujemy coraz bardziej świadomie, wprowadziliśmy selekcję i zwiększyliśmy liczebność trenerów przypadających na grupę. Nasi najmłodsi zawodnicy są zapraszani na testy do klubów Ekstraklasy, co jest pewnym wyznacznikiem tego, że obrany kierunek jest tył właściwym. 

Program Certyfikacji to innowacyjny projekt mający za zadanie podniesienie jakości szkolenia w szkółkach piłkarskich na terenie całej Polski. W jego pierwszej edycji do Polskiego Związku Piłki Nożnej wpłynęło 1197 formularzy zgłoszeniowych. Ostatecznie wszystkie wymagania formalno-prawne spełniły 694 podmioty i to właśnie im na mocy decyzji Komisji Weryfikacyjnej oraz Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich zostały przyznane certyfikaty, które obowiązywać będą do 30 czerwca 2021 roku.

Nadesłane przez: Chrobry Głogów