Polonezy Polskie

Już w najbliższą środę recital fortepianowy wybitnego pianisty Macieja Pabicha.

Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie zaprasza na recital fortepianowy, którego wykonawcą będzie wybitny pianista, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu MACIEJ PABICH.

Program koncertu skupia się na przedstawieniu słuchaczom poloneza, jednego
z polskich tańców narodowych, który odgrywał ważną rolę w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej w czasach, gdy Polska nie istniała jako kraj niepodległy. Zaprezentowane zostaną polonezy tworzone przez kompozytorów żyjących w XIX w.  – m.in. bardzo znany polonez „Pożegnanie ojczyzny” Michała Kleofasa Ogińskiego oraz Andante spianato i wielki polonez Es-dur Fryderyka Chopina. Wykonane zostaną także polonezy kompozytorów obecnie nieznanych, które inspirowane były polską literatura narodową (polonez „Pan Tadeusz”), wydarzeniami historycznymi (polonez „Konstytucji 3 Maja”) czy polskim hymnem narodowym (polonez „Jeszcze Polska nie zginęła”).

MACIEJ PABICH wystąpi w Auli Szkoły Muzycznej w Głogowie 4 grudnia 2019 r.
o godz. 17:00, wstęp wolny.

Koncert poprowadzi, omawiając i przybliżając słuchaczom utwory i sylwetki kompozytorów, Juliusz Adamowski.

MACIEJ PABICH to absolwent Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, laureat wielu konkursów pianistycznych, pianista koncertujący w Polsce oraz wielu krajach świata, m.in. w Niemczech, Francji, Rosji i na Węgrzech. Współpracował z wieloma znakomitymi orkiestrami i dyrygentami, z upodobaniem występuje także jako kameralista.

Koncert realizowany przez Szkołę Muzyczną w Głogowie we współpracy
z Towarzystwem im. Ferenca Liszta we Wrocławiu, przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej w Głogowie.

Tekst: Agnieszka Berest, dyrektor Szkoły Muzycznej w Głogowie