Głogowianie wyrazili swoje zdanie

Na spotkanie w sprawie obwodnicy przyszło blisko 150 osób.
DGL News

28 listopada w Sali Rajców odbyło się spotkanie z mieszkańcami Głogowa, na którym rozmawiano o jednej z najważniejszych inwestycji – budowie obwodnicy Głogowa.

Spotkanie przygotowała spółka Transprojekt Gdański, która na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Wrocław wykonuje Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe – Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12.

W pierwszej części spotkania projektant Grzegorz Długosz mówił o czterech wariantach planowanej inwestycji. Przedstawił on także przewidywany czas na poszczególne działania.

Ostateczny wariant inwestycji ma być wybrany do 2020 r. Do 2021 roku ma powstać STEŚ. Po jego wydaniu będzie można przystąpić do koncepcji programowej, która będzie zawierała szczegółowy opis przebiegu obwodnicy. W 2023 r. przewiduje się zlecenie projektu budowlanego i wykonawczego, a następnie wydanie decyzji na budowę.

Planowany termin oddania obwodnicy do użytku to 2027 rok.

W drugiej części mieszkańcy mieli szanse, aby wypowiedzieć się w tej kwestii.

W dwu i półgodzinnym spotkaniu uczestniczyło blisko 150 osób.

Wszystkie wnioski, opinie i sugestie przedstawione przez mieszkańców zostały spisane w protokole sporządzonym przez organizatorów spotkania.