Informacja dla podatników podatku od nieruchomości

Upływa termin płatności IV raty podatku od nieruchomości osób fizycznych za rok 2019!
DGL News

Gmina Miejska przypomina, że 15 listopada 2019r. upływa termin płatności IV raty podatku od nieruchomości osób fizycznych za rok 2019.
Wpłaty można dokonać:

– na indywidualny nr konta do rozliczeń płatności masowych

– na rachunek bankowy:

Gmina Miejska Głogów nr 18 2030 0045 1110 0000 0192 9790

– w kasach Urzędu Miejskiego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 –do 14.30.

(Urząd Miejski Rynek 10 pokój nr 18; ZGM ul. Poczdamska 1 pokój nr 4)