„Święty Mikołaj – Cudotwórca”

Gra miejska dla głogowskiej młodzieży szkolnej.
DGL News

Zapraszamy do udziału w III edycji Konkursu „Święty Mikołaj – Cudotwórca”.

Gra miejska jest propozycją dla młodzieży klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych miasta Głogowa. Każda szkoła może zgłosić jedną drużynę (3 uczniów + opiekun).

Zadaniem zespołów uczestniczących w grze jest zaliczenie poszczególnych zadań, poprzez wykonanie przygotowanych poleceń z zakresu znajomości:
• życiorysu św. Mikołaja,
• legend związanych z cudami św. Mikołaja,
• kultu św. Mikołaja w Kościołach wschodnich,
• historii parafii p.w. św. Mikołaja w Głogowie,
• współczesnej historii Głogowa.

Organizatorem gry miejskiej jest parafia pw. Św. Mikołaja w Głogowie oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie.

Gra rozpocznie się 6 grudnia 2019r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie.

Przewidywane rozstrzygnięcie gry i rozdanie nagród nastąpi 6.12. o godz. 12.30 w Sali Rajców głogowskiego Ratusza.

Regulamin i karta zgłoszenia będą dostępne niebawem na stronie zse.glogow.pl

Tekst: Paulina Skibiszewska, nauczyciel z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie