Coraz bliżej końca rewitalizacji Alei Wolności

Posadzono 99 lip drobnolistnych.

Kolejnym etapem inwestycji było posadzenie drzew. Czekano z tym do jesieni, ponieważ panują wtedy odpowiednie warunki do regeneracji i rozbudowy systemów korzeniowych – umiarkowana temperatura oraz spora ilość opadów.  

Lipy, przywiezione ze szkółki koło Międzyrzecza, mierzą powyżej czterech metrów.

Koszt drzewa z nasadzeniem to 1 791,41 zł brutto.

Nieco ponad 150 000 zł netto będzie kosztować pielęgnacja całej zieleni na Alei Wolności przez okres gwarancji, czyli przez 5 lat od odbioru. Nie będzie to jednak dodatkowy koszt z budżetu miasta, ponieważ zostało to wliczone w koszt inwestycji.

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na całą zieleń wynosi 633 916,22 zł.

Koszt rewitalizacji całej Alei Wolności to niecałe 10 milionów zł, z czego prawie 6 milionów zł, to środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego.