Defibrylatory w mieście

Sprawdź gdzie w Głogowie zamontowane są defibrylatory, które mogą uratować życie.
DGL News

W Głogowie, w ramach Budżetu Obywatelskiego, zamontowanych zostało 10 automatycznych defibrylatorów:

Muzeum, MOPS, targowiska miejskie (ul. K. Sprawiedliwego i ul. Saturna), Marina, MOK, Skarbek, Pl. 1000-lecia, Hala Sportowa, Park Linowy.

Urządzenia funkcjonują w Głogowie już od kilku lat. Na stronie Urzędu Miejskiego znajduję się mapka z dokładną lokalizacją defibrylatorów.

Równocześnie w miejscach instalacji defibrylatorów przeprowadzono 30 szkoleń. Podczas każdego szkolenia uczestniczyło co najmniej 10 osób. Osoby przeszkolone otrzymały zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu obsługi defibrylatora.

Defibrylatory zostały zamontowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Projekt złożony w 2017 r. nazywał się „Dostawa automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wraz z przeszkoleniem mieszkańców Głogowa w zakresie użytkowania oraz defibrylatora transportowego z teletransmisją danych”.

Ponadto jeden defibrylator w 2015 roku został zamontowany także w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim.