Lekcje regionalizmu

Czyli jak to było kiedyś
DGL News

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej organizuje „Lekcje regionalizmu w szkołach” dla uczniów klas V szkół podstawowych na terenie Głogowa.

W ramach projektu uczniowie biorą udział w wykładzie „Dawno temu w Głogowie… głogowskie dzieci w momentach dziejowych miasta”, które prowadzą – Alicja Szpunar
i Grażyna Myśków.

– Aktualnie trwa cykl wycieczek edukacyjnych, prowadzonych przez znanych głogowskich przewodników – Antoniego Boka i Andrzeja Sadowskiego, na Starym Mieście „Z czego składa się miasto – jego funkcje„. W szkołach poszczególne klasy mają zajęcia warsztatowe prowadzone przez Agnieszkę Łachowską – mówi Zbigniew Mazurek, prezes TZG.

„Ubrania i gałgankowe lalki„, to kolejne zajęcia prowadzone w ramach projektu, które pokazują, jak na przestrzeni epok zmieniały się ubrania. Dzieci podczas warsztatów mają możliwość zaprojektowania dawnych strojów na manekinie oraz robią wycinanki.

Na zajęciach „Nauczanie w dawnej szkole w różnych epokach” Elżbieta Bock-Łuczyńska oraz Witold Łuczyński pokazują, jak wyglądał obowiązek szkolny od czasów średniowiecza do XIX wieku.