To już 45 lat!

25 października 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa obchodziła jubileusz istnienia.
DGL News

Minęło 45 lat, odkąd młodzi ludzie mają możliwość zdobywać wiedzę, poszerzać swoje umiejętności i rozwijać swoje pasje pod czujnym okiem kolejnych pokoleń zacnego grona pedagogów SP 8.

Okazji do świętowania było więcej, ponieważ szkoła otrzymała nowy sztandar. Najpierw, podczas uroczystej mszy świętej w kościele pod wezwaniem Bożego Ciała, sztandar został poświęcony. Następnie wybrani uczniowie, jako poczet sztandarowy, przejęli go od Rady Rodziców. Reprezentanci poszczególnych klas złożyli uczniowskie przyrzeczenie.

W uroczystości wzięło udział wielu gości, swoją obecnością zaszczycili nas dawni nauczyciele i pracownicy szkoły oraz absolwenci. Podczas uroczystości uczczono patrona – Jana z Głogowa, nauczyciela i mistrza.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Zakładowa Huty Miedzi Głogów.

Wystąpili również młodsi i starsi uczniowie szkoły. Po wspaniałej części oficjalnej,
w atmosferze wzruszeń, wspomnień i spotkań po latach, goście spędzili czas przy kawie. Zwiedzali stare, a jednocześnie nowe kąty – dla niektórych „Ósemki”, dla innych „Trójki”.

Od roku szkolnego 1974/75 do 31 sierpnia 1999r. w budynku mieściła się Szkoła Podstawowa nr 8.

10 października 1980 roku nasza szkoła otrzymała imię Jana z Głogowa – wybitnego człowieka, nauczyciela Mikołaja Kopernika, to właśnie ON został patronem Szkoły Podstawowej nr 8 w Głogowie.

W latach 1999-2004 funkcjonował w jej murach Zespół Szkół nr 3 w Głogowie, w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa nr 8 i Gimnazjum nr 3.

Ważnym wydarzeniem w naszej szkole było utworzenie w 2002r. pierwszego oddziału integracyjnego  na poziomie gimnazjum. 

1 września 2004r., Gimnazjum nr 3, oprócz imienia, przejęło również dobre tradycje po Szkole Podstawowej nr 8, stając się samodzielną szkołą o nazwie: Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie im. Jana z Głogowa.

12 marca 2007r. to moment szczególny- zwieńczenie wieloletnich działań – gimnazjum otrzymało prestiżowy „Certyfikat szkoły wspierającej uzdolnienia”.

Nastał rok szkolny 2017/2018: wtedy Gimnazjum  przekształciło się w Szkołę Podstawową nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa w Głogowie.

Tekst: Joanna Grzyb, Szkoła Podstawowa nr 8 w Głogowie