Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób nerek

Głogowianie mogą nieodpłatnie skorzystać ze świadczeń, jakie oferuje Poradnia Nefrologiczna. Ilość miejsc jest ograniczona.

Od poniedziałku, 28 października, na mieszkańców Głogowa będzie czekać 120 miejsc na wizyty w Poradni Nefrologicznej dniach 5-16 listopada 2019.

Głogowski Szpital Powiatowy realizuje program „Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób nerek na terenie Gminy Miejskiej Głogów”.

Program  skierowany jest mieszkańców miasta Głogowa w wieku powyżej 
35  lat.

Świadczenia  w ramach tego programu, realizowane są w Poradni Nefrologicznej przez lekarza Iwonę Raczkowską, specjalistę nefrologa.

Każdy pacjent w ramach  wizyty będzie miał wykonane:
– badania laboratoryjne  krwi i moczu  wraz z analizą wyników,
– badanie USG nerek  i jego ocenę, 
– pomiar ciśnienia tętniczego, 
– konsultację specjalistyczną przez lekarza nefrologa,
– wydanie zaleceń do dalszego postępowania w przypadku wykrycia podejrzanych zmian. 

Rejestracja pacjentów  do programu  odbywać się będzie osobiście przez Pacjenta
w trybie  „bez skierowania”  w Centralnej Rejestracji – w holu szpitala.

Przy rejestracji do Programu, Pacjent zobowiązany będzie do okazania się dowodem osobistym wydanym przez Prezydenta Miasta Głogowa lub zaświadczeniem wydanym przez Urząd Miasta Głogowa potwierdzającym zameldowanie na terenie miasta.

Przy rejestracji Pacjent otrzyma:
– skierowanie na badanie laboratoryjne (UWAGA: pobranie krwi do badania wykonywane będzie wyłącznie w dniu rejestracji na wizytę. Prosimy Pacjentów o zgłaszanie się w dniu rejestracji z próbką moczu do badania – istnieje możliwość pobrania kubeczków do moczu w dniu rejestracji.),
– termin z wyznaczoną datą i godziną  wizyty specjalistycznej.

Przyjmowanie próbki moczu i pobranie krwi na badania laboratoryjne odbywać się będzie Gabinecie Poradni Nefrologicznej,  przy ul. Kościuszki  15 (parter w budynku szpitala) od godziny 8:00  w dniu rejestracji. Pacjent powinien  zgłosić się na badanie na czczo i odstawić suplementy diety i witaminy na co najmniej dwa dni przed terminem pobrania krwi.

Konsultacje specjalistyczne odbywać się będą w Poradni Nefrologicznej. Pacjent biorący udział w programie, otrzyma kartę badania z informacją  o przebiegu konsultacji.

Źródło: Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.