Seminarium: Razem dla dziecka

Głogowskie Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA gościło niezwykłą osobę: Jo Dillon – ekspertkę Uniwersytetu Sheffield.

Ekspertka zaprezentowała jak działa angielski model opieki nad dzieckiem oraz przedstawiła działania systemowe przeciwdziałające krzywdzeniu dzieci.

Dlaczego właśnie taki temat?

To bardzo proste – w SZANSIE wiemy, że lokalne rozwiązywania służące przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci można wypracować wspólnie, korzystając z doświadczeń innych i opierając się na już sprawdzonych modelach – mówi Ania Lechowska, prezes stowarzyszenia.

Krzywdzenie dzieci występuje we wszystkich społecznościach. W Anglii działania chroniące dzieci opierają się na realnej współpracy lokalnych instytucji, organizacji i samorządów.

-My chcemy skorzystać z tych doświadczeń i spróbować wypracować lokalny, realny system pomocy dzieciom, które doznały przemocy – dodaje Ania Lechowska.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 osób.

Tekst i zdjęcia: Głogowskie Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA