Profilaktyka Raka Piersi

Program konferencji naukowo-szkoleniowej.

Konferencja przeznaczona jest dla personelu medycznego oraz osób zarządzających problematyką zdrowotną społeczeństwa w instytucjach samorządowych województwa dolnośląskiego.

15 listopada 2019 w godzinach 9:30 – 16:00
Qubus Hotel Głogów

Poniżej program konferencji:

  • Epidemiologia raka piersi – informacje lokalne, w tym stan realizacji prowadzonego projektu współfinansowanego z EFS, krajowe i europejskie; istota problemu; chorobowość – Prof. Tadeusz Pieńkowski
  • Czynniki ryzyka raka piersi – dlaczego zapadalność stale rośnie; problemy z aktywną profilaktyką; grupy wysokiego ryzyka – Prof. Tadeusz Pieńkowski
  • Metody wczesnego wykrywania – samobadanie, USG; mammografia, w tym mammografia z tomosyntezą, MRI, PET Skala BIRADS i BIRADS, USG ) – Prof. Elżbieta Łuczyńska
  • Badania przesiewowe – organizacja badań przesiewowych – cel, zaproszenia, kontrola jakości, różnica pomiędzy mammografią przesiewową a diagnostyczną – kliniczną, skala BIRADS – Prof. Elżbieta Łuczyńska
  • Czynniki prognostyczne i predykcyjne – wielkość zmian, cechy biologiczne nowotworu; krótki przegląd możliwości leczenia – najnowsze trendy – EBM, wzmianka o BCU – Prof. Tadeusz Pieńkowski, Prof. Barbara Czerska-Pieńkowska
  • Rehabilitacja psychofizyczna, powrót na ścieżkę rozwoju – rekonstrukcja, powikłania, leczenia wczesne i późne – Prof. Tadeusz Pieńkowski, Prof. Barbara Czerska-Pieńkowska

W czasie konferencji przewidziana jest ciągła przerwa kawowa oraz po zakończeniu konferencji – obiad dla uczestników.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty, potwierdzające udział w konferencji.

Rejestracja:
• mailowa – marta@delta-tour.pl (w tytule maila wpisując „konferencja Głogów”),
• telefoniczna – 537 167 577.

Grafika: Pixabay