Chrobry poszukuje pracowników

Chrobry Głogów S.A. rozpoczął rekrutację na stanowisko ratownika wodnego.

CHROBRY GŁOGÓW S.A. chce zapewnić mieszkańcom Głogowa i regionu jak najwyższy poziom bezpieczeństwa na swoich obiektach.

W związku z tym obecnie poszukuje Kandydatów na stanowisko: RATOWNIKA WODNEGO

Wymagania obowiązkowe:
• uprawnienia Ratownika Wodnego,
• ukończony Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
• dyspozycyjność,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność efektywnego i skutecznego działania w warunkach, stresu i zagrożenia,
• wysoka kultura osobista i komunikatywność.

Dodatkowe atuty (brane pod uwagę przy rekrutacji):
• doświadczenie ratownicze w obiektach rekreacji wodnej,
• dyspozycyjność wynikająca z bliskości zamieszkania od miejsca pracy.

Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz osobowy,
• list motywacyjny,
• kopie posiadanych uprawnień: Ratownika Wodnego i KPP,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Szczegółowe informacje: Marcin Bury – tel.: 504 273 474

Osoby zainteresowane/spełniające warunki prosimy o przesłanie aplikacji drogą emaliowa na adres: marcin.bury@chrobry-glogow.pl lub składać osobiście w sekretariacie Spółki.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Tekst: Chrobry Głogów S.A.