Jubileusz PWSZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie świętuje 15-lecie swojej działalności.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie świętowała dziś jubileusz 15-lecia swojej działalności w Miejskim Ośrodku Kultury. Uroczystość została połączona
z immatrykulacją studentów pierwszego roku.

Studenci, reprezentanci poszczególnych kierunków, złożyli ślubowanie i otrzymali indeksy.

-Uczelnia powstała po to, aby służyć miastu i regionowi. Po to, by prowadzić działalność dydaktyczno-naukową i społeczno-kulturalną. Po to, by dać szansę rzeszom młodych ludzi na zdobycie wyższego wykształcenia tu, w Głogowie – mówi dr Katarzyna Rusak, Rektor PWSZ.

-Przez 15 lat zmienialiśmy nie tylko wygląd naszej bazy. Zaczynaliśmy skromnie od dwóch kierunków studiów, w następnych latach otwieraliśmy kolejne. Dziś oferujemy studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 6 kierunkach i 13 specjalnościach – dodaje.

W podziękowaniu za 15 lat ciężkiej pracy, Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz wręczył wyjątkowy, bo rzadko przyznawany, Honorowy Medal Miasta Głogowa na ręce Pani Rektor. -Za te 15 lat, za dawanie szansy młodym głogowianom na lepszą przyszłość.