Dzień Edukacji Narodowej 2019

Święto pracowników głogowskiej oświaty.

Dziś, 16 października, uroczyście świętowano Dzień Edukacji Narodowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie. Nagrody dla zasłużonych pracowników oświaty wręczali Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz oraz Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak.

Rodzicie i uczniowie są Wam niezmiernie wdzięczni za to co na co dzień robicie. Mimo, że nie zawsze jest tak jakbyście chcieli, to wykonujecie swoją pracę profesjonalnie i odpowiedzialnie. Za to wszystko chciałbym Wam serdecznie podziękować – mówił Rafeal Rokaszewicz.

Ostatni rok szkolny był bardzo trudny. Nie czytajcie komentarzy. Spójrzcie w lustro, uśmiechnijcie się i popatrzcie na radosne twarze swoich podopiecznych. Oni Was kochają za to kim jesteście – dodał Jarosław Dudkowiak.

Galę i dekoracje przygotowali nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 14, a poprowadzili ją jej przedstawiciele – Ewelina Tołopiło oraz Sławomir Domagała. Uwieńczeniem uroczystości był występ Artura Andrusa.

Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymali:
• Małgorzata Białęcka – nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 12,
• Małgorzata Bojko – nauczycielka w Zespole Szkół Ekonomicznych,
• Małgorzata Długosz – nauczycielka w Zespole Szkół Ekonomicznych,
• Władysław Ryszard Dziadura – nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowych
i Budowlanych,
• Teresa Halarewicz – nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 12,
• Stanisława Napieraj – nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych,
• Małgorzata Janina Rusin – nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 12,
• Katarzyna Waszak – nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 12.

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymały:
• Joanna Gajdzińska – nauczycielka w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych,
• Elżbieta Grzelczak – nauczycielka w Zespole Szkół Ekonomicznych.

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę otrzymały:
• Magdalena Majerska – nauczycielka języka angielskiego Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych,
• Daria Sapian – pedagog oraz nauczycielka języka niemieckiego Zespołu Szkół Ekonomicznych,
• Aneta Sołtys – nauczycielka języka polskiego Zespołu Szkół Samochodowych
i Budowlanych,
• Dorota Szafran – nauczycielka języka niemieckiego Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Decyzją  Ministra Edukacji Narodowej „Medalem  Komisji Edukacji Narodowej” odznaczeni zostali:
• Mariola Hartman – nauczycielka Szkoły Podstawowej  nr 8 z oddziałami integracyjnymi im. Jana z Głogowa,
• Kamila Krawczak – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 13 im. Orląt Lwowskich
w Głogowie,
• Aleksandra Miłek – nauczycielka Szkoły Podstawowej  nr 8 z oddziałami integracyjnymi im. Jana z Głogowa,
• Karina Nadała – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 13 im. Orląt Lwowskich
w Głogowie,
• Izabela Walasek- nauczycielka Szkoły Podstawowej  nr 8 z oddziałami integracyjnymi im. Jana z Głogowa,
• Agnieszka Woźny – nauczycielka Szkoły Podstawowej  nr 8 z oddziałami integracyjnymi im. Jana z Głogowa.

Decyzją  Dolnośląskiego  Kuratora Oświaty  2019 roku nagrodę otrzymali:
• Magdalena Kłósek  – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Orląt Lwowskich,
• Mariola Kokot  – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2,
• Barbara Suchocka  – dyrektor  Publicznego Przedszkola nr 2,
• Marta Greber – dyrektor Zespołu  Placówek Szkolno – Wychowawczych,
• Stefania Kramarzewska – emerytowany dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego,
• Elżbieta Piotrowska – nauczycielka I Liceum Ogólnokształcącego im Bolesława Krzywoustego.

Medale za Zasługi  dla Rozwoju Oświaty Miasta Głogowa zostały wręczone następującym osobom:
• Bożena Piwko- pomoc nauczyciela w Przedszkolu  Publicznym nr 17,
• Teresa Szymula – nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 21,
• Wioletta Rżany- wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 6,
• Joanna Łukasiewicz – nauczyciel  Przedszkola Publicznego nr 3,
• Wiesława Pływaczyk – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 13,
• Mariola Chalusiak – kierownik świetlicy w Szkole Podstawowej  nr 10,
• Mariola Talkowska – nauczyciel  fizyki w  Szkole Podstawowej  nr 13,
• Anna Hawrylczak – nauczyciel świetlicy w  Szkole  Podstawowej nr 7,
• Anna Piotrowska – dyrektor  Przedszkola  Publicznego nr 7,
• Paweł Korzeń – dyrektor  Zespołu Szkół Politechnicznych.

„Złoty Herb Powiatu Głogowskiego” z rąk Starosty przyjęli dziś:
• Anna Chrzanowska-Kuzyk – Prezes Zarządu Oddziału ZNP,
• Maciej Cieślak – pracownik administracji Zespołu Szkół Przyrodniczych
i Branżowych,
• Agata Chudzińska – nauczycielka wychowania fizycznego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych,
• Krystian Czajkowski- nauczyciel praktycznej nauki zawodu Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego,
• Beata Cześniuk – nauczyciel pedagog Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych,
• Henryk Damoiseaux – pracownik obsługi I Liceum Ogólnokształcącego,
• Krzysztofa Duziak – nauczycielka historii i WOS II Liceum Ogólnokształcącego,
• Elżbieta Fernówka – wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących,
• Teresa Hauke – pracownik administracji Zespołu Szkół Politechnicznych,
• Anna Hejmej – wicedyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa, Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli,
• Magdalena Inglot – nauczycielka  języka polskiego i WOK I Liceum Ogólnokształcącego,
• Marzena Jakubiak – pracownik administracji Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych,
• Barbara Karolczak – nauczycielka  biologii II Liceum Ogólnokształcącego,
• Halina Lebioda – pracownik obsługi Zespołu Szkół Politechnicznych,
• Artur Libner – nauczyciel przedmiotów Zawodowych Zespołu Szkół Politechnicznych,
• Aleksandra Łapucha – pracownik administracji Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli,
• Dorota Manycz – wychowawca w Bursie Międzyszkolnej oraz SOSW,
• Marian Nowak – nauczyciel praktycznej nauki zawodu Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego,
• Janina Nóżka – emerytowany dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych
i Budowlanych,
• Urszula Piotrowicz – pracownik administracji Zespołu Szkół Samochodowych
i Budowlanych,
• Katarzyna Piotrowska – pracownik administracji Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli,
• Helena Stefaniak – emerytowany pracownik administracji Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
• Alicja Szpunar – wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych,
• Elżbieta Wasielewska – emerytowana nauczycielka przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Ekonomicznych,
• Mirosława Wilińska -nauczycielka języka polskiego Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących,
• Stefania Wiśniewska – emerytowana nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomicznych,
• Teresa Zezulak – nauczycielka języka niemieckiego I Liceum Ogólnokształcącego.

Grono nauczycieli i dyrektorów, którzy poświęcili wiele swoich lat głogowskiej oświacie, obchodzi jubileusz pracy. Zostały im dzisiaj wręczone listy gratulacyjne:
• Katarzyna Chrabańska – jubileusz 30-lecia pracy zawodowej,
• Marek Cymbaluk – jubileusz 30-lecia pracy zawodowej,
• Halina Dziadkowiec – jubileusz 35-lecia pracy zawodowej,
• Jadwiga Niewola – jubileusz 35-lecia pracy zawodowej,
• Jolanta Sikora – jubileusz 35-lecia pracy zawodowej.

Pracownicy przedszkoli i szkół w Głogowie otrzymali Nagrodą Prezydenta Miasta Głogowa za wybitne osiągniecia pracowników Miejskich Placówek oświatowych:
Wanda Bałajewicz – sekretarz  Szkoły  Podstawowej nr 10,
• Andrzej Budzinowski – starszy konserwator w Publicznym Przedszkolu nr 19,
• Alina Kieruńczyk – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 8,
• Małgorzata Krzywicka – wicedyrektor  Szkoły Podstawowej nr 10,
• Bogusława Laskowska – główna  księgowa w  Publicznym Przedszkolu nr 21,
• Aleksandra Niemirowska  –  główna  księgowa w Publicznym  Przedszkolu nr 10,
• Sylwia Puncewicz – nauczyciel przedszkola i nauczania początkowego w Publicznym Przedszkolu nr 5,
• Małgorzata Rusin- nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 12,
• Halina Wieromiej – szefowa kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 17,
• Łucja Wrona – główna  księgowa w Publicznym Przedszkolu nr 6,
• Barbara Katarzyna Bednarek – główna księgowa w Publicznym Przedszkolu nr 2,
• Joanna Borawska –  sekretarz Szkoły  Podstawowej nr 13,
• Mariola Budzinowska –  główna  księgowa w Szkole Podstawowej w nr 12,
• Dorota Czuchraj – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 3,
• Renata Deska-Kempa – nauczyciel, kierownik świetlicy  w Szkole Podstawowej nr 9,
• Joanna Gomułka –  nauczyciel świetlicy w Szkole Podstawowej nr 7,
• Aleksandra Kozioł – wicedyrektor  Szkoły Podstawowej nr 3,
• Agnieszka Masny  – nauczyciel w Publicznym Przedszkolu nr 9,
• Iwona Kinga Wenerska – nauczyciel w Publicznym Przedszkolu nr 2,
• Wiesława Woźnicka – główna księgowa w Publicznym Przedszkolu nr 7,
• Marian Andrasz- starszy woźny w Szkole Podstawowej nr 6,
• Grażyna Fiałkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2,
• Wanda Konieczna – sekretarz Szkoły Podstawowej nr 2,
• Danuta Kubiak – dyrektor Publicznego Przedszkola nr 10,
• Jolanta Lipiec – nauczyciel wspomagający w Publicznym Przedszkolu nr 20,
• Alicja Mączka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 6,
• Wiesława Petecka – nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 11,
• Urszula Rybakowska-Olszak – dyrektor Publicznego Przedszkola nr 17,
• Anna Wołczuk – nauczyciel w Publicznym Przedszkolu nr 3,
• Alicja Zarzycka – dyrektor Publicznego Przedszkola nr 19.

Nauczyciele, pracujący w jednostkach podległych Starostwu, zostali nagrodzeni za wybitne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze Nagrodą Starosty Głogowskiego:
• Adam Bogusz – dyrektor Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego,
• Krzysztof Ciborowski – wicedyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych,
• Wojciech Janisio – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych,
• Eulalia Kapuściok – pedagog  Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli,
• Paweł Korzeń – dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych,
• Janusz Kosałka – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego,
• Angelika Marciniak – nauczycielka przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Ekonomicznych,
• Sylwia Matuszewska – pedagog Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych,
• Monika Michułka – nauczycielka j. angielskiego Zespołu Szkól im. Jana Wyżykowskiego,
• Marcin Mrówczyński – nauczyciel praktycznej nauki zawodu Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego,
• Danuta Piwowar – wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego,
• Iwona Samołyk – nauczyciel przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących,
• Renata Skrzypczak-Perełkiewicz – Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych,
• Ewa Starostecka – nauczycielka geografii I Liceum Ogólnokształcącego,
• Dorota Wechta – wicedyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych.