Ojcowie w Zakładzie Karnym

Rozpoczął się projekt socjalny, który ma pomóc ojcom wrócić do swoich rodzin po opuszczeniu zakładu karnego.
rodzicielstwo2

W ramach wzajemnej współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie z Zakładem Karnym w Głogowie od 9 października rozpoczęła się realizacja projektu socjalnego pod nazwą „Ojcowie w zakładzie karnym – zajęcia korekcyjno – edukacyjne”.

Założone w programie cele ukierunkowane są na przywrócenie prawidłowych funkcji rodzicielskich ojców, którzy po opuszczeniu zakładu karnego planują powrót do rodziny.

Uświadomienie roli ojca w kształtowaniu tożsamości i rozwoju dziecka, a także wskazanie odpowiednich metod wychowawczych stanowi ważny element pracy z ojcami, którzy mają trudności z wypełnianiem swoich ról.

Skazani stanowią szczególną grupę osób, gdyż izolacja w jakiej się znajdują może wzbudzić motywację do pracy nad sobą w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności – mówi autor projektu Ewelina Nowak.  

Ojcowie uczestniczący w zajęciach poznają praktyczne metody budowania bliskich relacji z dziećmi, a także będą mieli okazję do refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych. 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.