III Spotkanie z Kulturą Żydowską

Niezwykła okazja do poznania historii głogowskiej gminy żydowskiej i nie tylko.

Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie zapraszają na trzecią edycję Spotkania z Kulturą Żydowską, które potrwa od piątku do niedzieli – 18-20 października. W ciągu trzech dni będzie można wziąć udział w wykładach, spotkaniach, warsztatach tańców izraelskich i żydowskich. Na zakończenie zagra zespół NeoKlez.

Poniżej harmonogram imprezy.

Podczas wykładu „Po zatartych śladach gminy żydowskiej w Głogowie” będzie można poznać historia głogowskiej gminy żydowskiej funkcjonującej od końca XIII do XX wieku. Opowie o niej mgr Renata Matysiak – historyk, kustosz, pracownik Działu Historycznego z wieloletnim stażem pracy, współautorka wystaw muzealnych realizowanych przez MAH oraz autorka muzealnych projektów edukacyjnych.

Wykład „Początek czy koniec? Znaczenie cmentarza w żydowskiej sztuce sepulkralnej” poprowadzi mgr Natalia Bartczak – archeolog, zastępca kierownika Ośrodka Archeologiczno-Numizmatycznego, będącego oddziałem Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. Autorka pracy magisterskiej poświęconej nekropolii żydowskiej w Wińsku, której jest społecznym opiekunem od 2003 roku. Pełniła także rolę merytorycznej konsultantki podczas rewitalizacji cmentarza. W opiekę nad cmentarzem w Wińsku Natalia wkłada całe swoje serce, angażując swoją rodzinę i przyjaciół w prowadzone tam prace i zarażając ich przy tym miłością do kultury żydowskiej.

Podczas spotkania zostaną omówione postawy kultury żydowskiej wobec śmierci, w tym znaczenia i statusu cmentarzy. Krótko scharakteryzowane zostaną zwyczaje pogrzebowe, a także formy nagrobków oraz symboliczne przedstawienia sepulkralne. Ponadto poruszony zostanie problem dziedzictwa cmentarzy żydowskich, ich ochrony i traktowania w przestrzeni. Podjęta zostanie również kwestia praktycznych działań dotyczących opieki nad nekropoliami żydowskimi na przykładzie cmentarza w Wińsku.

Tekst: MOK Głogów