Działacz TZG odznaczony

Marek Robert Górniak to kolejny już działacz TZG, który w ostatnim czasie za krzewienie wiedzy i historii polskich Kresów Wschodnich otrzymał to wyjątkowe odznaczenie.
Marek Robert Górniak

6 października, podczas XVIII Legnickiej Gali Kresowej, odbywającej się w Akademii Rycerskiej w Legnicy, działacz Towarzystwa Ziemi Głogowskiej – Marek Robert Górniak – decyzją Rady Krajowej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, został uhonorowany Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich II RP.

Dodajmy, że po Sandrze Błażejewskiej, Marek Robert Górniak to kolejny już działacz naszego stowarzyszenia, który w ostatnim czasie za krzewienie wiedzy i historii polskich Kresów Wschodnich otrzymał to wyjątkowe odznaczenie – mówi Dariusz Andrzej Czaja z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej.

Pochodzący z Grębocic Marek Robert Górniak, to Honorowy Obywatel tej gminy oraz autor wielu materiałów naukowych i popularno-naukowych, w tym wyjątkowej serii tomików wspomnień i relacji pierwszych osadników i ich potomków na terenie Ziemi Głogowskiej. Wspomniane publikacje, które ukazywały się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, dotyczą gmin: Grębocice, Kotla, Jerzmanowa i Gmina Wiejska Głogów.

Tekst: Dariusz A. Czaja, Fot. Wojciech Obremski.