„Madonna Głogowska” odwiedziła kolegiatę!

Wykład dr Nawrockiego to pierwsze z planowanych wydarzeń związanych z przyszłorocznym 900-leciem powołania Kapituły Kolegiackiej w Głogowie.

We wtorkowe popołudnie, 8 października, w głogowskiej Kolegiacie odbył się wykład dr Łukasza Nawrockiego pt. „Rekonstrukcja obrazu Madonny Głogowskiej Łukasza Cranacha Starszego” organizowany przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej. Prelegent jest artystą malarzem, rzeźbiarzem, rekonstruktorem oraz konserwatorem dzieł sztuki. Jest również autorem wielu kopii i rekonstrukcji konserwatorskich a także nowatorskiej metody badawczej pomocnej przy identyfikacji fałszerstw dzieł sztuki.

Wprowadzenia do wykładu dokonali ks. kan. Rafał Zendran – proboszcz parafii kolegiackiej oraz Dariusz Czaja – radny miejski i inicjator wydarzenia.

A w ramach prelekcji na temat rekonstrukcji obrazu „Madonny Głogowskiej” dr Nawrocki przedstawił historię obrazu oraz ponad 500-letni związek tego arcydzieła z Kolegiatą głogowską. Wyjaśnił takie pojęcia jak: oryginał, kopia i rekonstrukcja konserwatorska. Jednym z wątków prelekcji było również omówienie i zilustrowanie najistotniejszych zagadnień oraz najciekawszych tajemnic warsztatu malarskiego Łukasza Cranacha Starszego. 

Niecodzienną atrakcją spotkania była prezentacja unikalnej rekonstrukcji konserwatorskiej obrazu „Madonny Głogowskiej” namalowanej przez prelegenta na podstawie gruntownych badań konserwatorskich. Autor używał takich samych materiałów do wykonania dzieła, techniki i technologii malarskiej stosowanych w XVI wieku przez Łukasza Cranacha Starszego. Prezentacja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem licznie zebranych głogowian. Przypomnijmy, że oryginał obrazu znajduje się na terenie Rosji i jego szanse na powrót do Polski są nikłe.

Autor tekstu: Dariusz Czaja, TZG
Zdjęcia: Z. Błażejewski, TZG