Strategia dla zdrowia Głogowian

Zachęcamy do wypełniania ankiety, dotyczącej zdrowia mieszkańców Głogowa oraz ich oczekiwań w tym obszarze.
ankieta2

Zachęcamy mieszkańców Głogowa do wypełnienia kwestionariusza ankietowego, który będzie dostępny w dwóch wersjach – elektronicznej oraz papierowej (dostępnej w Biurze Obsługi Mieszkańca w Ratuszu oraz w Galerii Glogovia).

Kolejnym krokiem będzie diagnoza sytuacji demograficznej i epidemiologicznej na podstawie zebranych danych ankietowych, informacji statystycznych z GUS i NFZ oraz od innych podmiotów w zakresie zachorowalności z powodu najważniejszych chorób, umieralności i przyczyn zgonów.

Przeprowadzona zostanie również analiza porównawcza stanu zdrowia mieszkańców powiatu głogowskiego i innych wybranych powiatów, na podstawie wskaźników umieralności.

ANKIETA – Strategia dla zdrowia Głogowian

Ankieta jest anonimowa, dlatego prosimy o szczere odpowiedzi. Wyniki badań wskażą nam kierunek wdrożenia dalszych działań prozdrowotnych w Głogowie.

Zdjęcie: Pixabay