Rusza program Czyste Powietrze

O pomoc można się zgłaszać do Biura Obsługi Mieszkańca w Galerii Glogovia

Ogólnopolski program Czyste Powietrze to dofinansowanie m.in. na:

  • wymianę nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania określone w programie;
  • docieplenie budynku (termomodernizacja);
  • zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania;
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne);
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła

Wysokość wsparcia jest uzależniona od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym.

Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do Biura Obsługi Mieszkańca w Galerii Glogovia. Przeszkolony urzędnik pomoże wypełnić wniosek i przekaże wszelkie niezbędne informacje.

Punkt konsultacyjny znajduje się w Galerii Glogovia (obok kina, w punkcie BOM Urzędu Miejskiego w Głogowie). Pomocy w zakresie wypełniania wniosków będzie udzielana w każdą środę, czwartek, piątek każdego miesiąca.

W środy, czwartki w godz. 8:00 – 14:00, w piątki w godz. 11:00 – 17:00.

Telefon: 76 745 05 77

Biuro Obsługi Mieszkańca w Galerii Glogovia

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

Dodatkowo przez punkt w Galerii Glogovia informować będziemy o miejskim programie dotacji na wymianę pieców oraz po ewentualnym dofinansowaniu z UE o międzygminnym programie grantowym na wymianę nie ekologicznych źródeł ciepła.

Informacje dotyczące programu dostępne są pod adresem:

https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie

Dokumenty dotyczące programu dostępne są pod adresem:

https://portal.fos.wroc.pl/wymagana-dokumentacja