Anioły w wykonaniu seniorów

Uczestnicy warsztatów artystycznych w Parafialnym Klubie Seniora „u Mikołaja” wykonali anioły techniką papier-mache.

Technika tworzenia dekoracji i ozdób w technice papier-mache polega na wielokrotnym i naprzemiennym nakładaniu na siebie warstw papieru i kleju. Znana jest od II w. n.e., a jej prekursorami byli Chińczycy.

Po wygięciu z drutu szkieletu anioła Seniorzy pod czujnym okiem pani Marzeny Zachorskiej nakładali poszczególne warstwy papieru, nadając swojej pracy oczekiwany kształt. Tydzień później, po wyschnięciu kleju łączącego papierowe warstwy, pomalowali całość farbą, która nadała pracy ostateczny efekt.

Warsztaty poprowadzone przez panią Marzenę Zachorską były ciekawą formą twórczego spędzenia czasu wolnego i dostarczyły Seniorom wielu pozytywnych emocji.

Zajęcia odbyły się w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Gminę Miejską Głogów.

Źródło: Parafialny „Klub u Mikołaja”.