Jubileusz Domu Pomocy Społecznej „Magnolia”

DPS „Magnolia” działa już 35 lat!
DPS magnolia jubileusz

W Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 35-lecia Domu Pomocy Społecznej „Magnolia”.

Na uroczystość zaproszono wielu gości. Życzenia w imieniu Głogowian na ręce dyrektora placówki Jolanty Kaczmarek, przekazał zastępca prezydenta Wojciech Borecki.

Dom Pomocy Społecznej Magnolia jest to jednostka powiatowa, która zapewnia opiekę stacjonarną osobom powyżej 18 roku życia przewlekle somatycznie chorym.

Filia DPS, działająca przy ulicy Norwida – Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie – zapewnia całodobową opiekę dla chłopców i mężczyzn z różnym stopniem upośledzenia umysłowego w wieku od 3 lat do 30 lat.