Spotkanie z dziennikarzem wileńskiego radia

Gościem pierwszego październikowego spotkania kresowego w bibliotece był Tadeusz Tomaszewski.
spotkanie kresowe Tadeusz Tomaszewski

Tadeusz Tomaszewski to dziennikarz, redaktor audycji polskich w wileńskim Radiu Litewskim, który przyjechał do Głogowa, by opowiedzieć o swojej książce „Wracając do Wilna”.

Publikacja ta złożona jest z 21 wywiadów z wybitnymi przedstawicielami polskiej kultury, sztuki i nauki, między innymi Barbarą Skargą, Hanną Świdą-Ziembą, Danutą Szaflarską, Emilem Karewiczem.

Rozmówcy Tadeusza Tomaszewskiego we wspomnieniach wracają do swojego Wilna, opowiadając o tym mieście z osobistej perspektywy.

Po spotkaniu był czas na pytania i rozmowy indywidualne z autorem.

Tekst: Agnieszka Błaszczyk z Miejskiej Biblioteki Publicznej.