O „Madonnie Głogowskiej”

Historia obrazu i jego związek z głogowską Kolegiatą.

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej zaprasza na wykład dr Łukasza Nawrockiego pt. „Rekonstrukcja obrazu Madonny Głogowskiej Łukasza Cranacha Starszego”. Wykład odbędzie się w głogowskiej Kolegiacie we wtorek 8 października o godzinie 16:30.

W ramach prelekcji na temat rekonstrukcji obrazu „Madonny Głogowskiej” autor przedstawi historię obrazu oraz ponad 500-letni związek tego arcydzieła z Kolegiatą głogowską. Wyjaśni takie pojęcia jak: oryginał, kopia i rekonstrukcja konserwatorska. Najważniejszym wątkiem prelekcji będzie omówienie i zilustrowanie najistotniejszych zagadnień oraz najciekawszych tajemnic warsztatu malarskiego Łukasza Cranacha Starszego.

Dodatkową atrakcją spotkania będzie prezentacja unikalnej rekonstrukcji konserwatorskiej obrazu „Madonny Głogowskiej” namalowanej na podstawie gruntownych badań konserwatorskich oraz takimi samymi materiałami i przy użyciu techniki i technologii malarskiej stosowanych w XVI wieku przez Łukasza Cranacha Starszego.

Na spotkanie zapraszamy zarówno dla pasjonatów ciekawostek historycznych, miłośników historii sztuki, jak i zawodowców oraz kolekcjonerów.

Dr Łukasz Nawrocki jest absolwentem ASP we Wrocławiu (2000), w 2018 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską w Instytucie Zabytkoznawstwa
i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest artystą malarzem, rzeźbiarzem, rekonstruktorem oraz konserwatorem dzieł sztuki. Łukasz Nawrocki zajmuje się również badaniami fizykochemicznymi dzieł sztuki. Od 2000 roku w sposób interdyscyplinarny zgłębia tajniki warsztatu malarskiego dawnych mistrzów, w tym w szczególności bada dzieła Łukasza Cranacha Starszego, Rafaela Santi i Leonarda da Vinci. Jest autorem wielu kopii i rekonstrukcji konserwatorskich,
a także nowatorskiej metody badawczej pomocnej przy identyfikacji fałszerstw dzieł sztuki.

Zadanie jest dofinansowane przez Gminę Miejską Głogów. 

Wstęp wolny.

Autor tekstu: Dariusz Czaja, TZG
Zdjęcia: Dariusz Czaja, TZG