Dodatkowe miejsca w Miejskim Żłobku nr 1

Gmina Miejska Głogów pomaga pogodzić życie zawodowe z prywatnym.
Żłobek Miejski nr 1 w Głogowie (4)

„Wsparcie rodziców w Gminie Miejskiej Głogów – utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim nr 1” to projekt, który realizowany jest w okresie 01.09.2019 – 31.08.2021.

Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt ma na celu wparcie rodziców dzieci do lat 3 poprzez zapewnienie im miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 1 w Głogowie. Skierowany jest w szczególności do kobiet pracujących, a także przebywających na urlopach macierzyńskim czy rodzicielskim. Skorzystać mogą z niego osoby zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Utworzenie dodatkowych miejsc w żłobku pozwoliło rodzicom pogodzić role rodzinne i zawodowe. Zapewniło im to większy dostęp do zatrudnienia i rozwoju kariery.

Równolegle działa również projekt uzupełniający – Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2019. Realizowany jest z budżetu państwa i sfinansował on częściowo zaplanowane prace.

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące działania:-
– prace adaptacyjne i remontowe,
– zakup i montaż wyposażenia,
– zakup wyposażenia do sali terapii Integracji Sensorycznej,
– organizacja placu zabaw,
– zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych 17 miejsc opieki nad dziećmi przez 24 miesiące.

Dzieci i rodzice korzystają z dodatkowych miejsc od 1 września. Po remoncie jest również większość pomieszczeń. Dostosowano dla najmłodszych sale, łazienki oraz szatnie. Zakupiono również większość wyposażenia.

Całkowita wartość projektu wynosi 617 094,00 zł. Kwota dofinansowania to 522 913,00 zł, a wkład własny Gminy – 94 181,00 zł.

W ramach projektu do końca roku przewidziane jest także wyposażenie „Sali doświadczenia świata”, która będzie służyła dzieciom w żłobku. Pomieszczenie wyposażone zostanie w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów (basen z podświetlanymi piłeczkami, kaskada światłowodowa, kolumna świetlna, świetlny jeż, kolorowa drabina z głośnikami, biały domek igloo).