25-lecie zespołu „Radocha”

Już w najbliższy piątek koncert zespołu „Radocha” i zaprzyjaźnionych grup muzycznych z okazji Jubileuszu.

Swoje ćwierćwiecze w najbliższy piątek świętować będzie grupa muzyczna „Radocha”. Z tej okazji zagrają koncert wraz z zaprzyjaźnionymi zespołami. Wstęp wolny.

04.10.2019r. (piątek) godzina 11:00
sala widowiskowa MOK

Zespół „Radocha” działa od 1994 roku i powstał z inicjatywy Pani Doroty Kwiatkowskiej. W skład zespołu wchodzi 19 osób, za akompaniament na organach odpowiada Zenon Bryła.

W repertuar wchodzą piosenki o różnorodnej tematyce tj. folklorystyczne, ludowe, sakralne i inne. Autorem niektórych piosenek jest Pani Aneta Kozłowska. Zespół „Radocha” uczestniczy w imprezach organizowanych przez Miasto Głogów, Gminę oraz Powiat i jest zapraszany do ościennych gmin na różnego rodzaju imprezy
i uroczystości. Zapraszany jest również do USC na uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Występ zespołu „Radocha” na uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie z 06.09.2019r.

Grupa muzyczna ma na swoim koncie wiele osiągnięć. Między innymi w roku 2006 otrzymali dyplom Ministra Kultury za osiągnięcia w dziedzinie szerzenia kultury
w mieście i okolicy, a także w październiku 2006 r. zajęli 2 miejsce spośród 9-ciu zespołów „W jesiennym śpiewaniu zespołów śpiewaczych”, za co również otrzymali dyplom i puchar ufundowany przez prezydenta Miasta Głogowa.

Zespół Radocha od wielu lat czynnie uczestniczy w programie artystycznym przygotowywanym na Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w MOK-u.